ALGEMENE VOORWAARDEN

Beste deelnemer aan een van onze opleidingen of coachtrajecten,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Wij houden er niet van om alles dicht te timmeren, dus hebben wij en onze jurist het simpel gehouden Als je deelneemt aan een van onze programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Wij: Het Instituut voor Durf en Daadkracht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30217124, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een (online of live) opleiding/training of coaching traject volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Programma: Alle vormen van informatieoverdracht van ons aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en ons.

Aanbod

 • Wij doen een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding hebt betaald.
 • Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mogen wij de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven wij dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Programma’s

 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij ons.
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma.
 • Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programmaonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Het programma kan worden gevolgd op de momenten die je zelf kiest. Live (feedback of intervisies) sessies zijn voor een hele groep in één keer, op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. Als je VIP-begeleiding bent overeengekomen, spreken wij samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

 • Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start.
 • Per e-mail ontvang je de factuur.

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden programma.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Privacyverklaring

Via de dienst www.durfendaadkracht.nl of www.gecertificeerdecoachopleiding.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermeld met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruik en met welk doel. Wij raden je aan om dit goed te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-05-2022.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan ons verstrekt om te verwerken.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook publiceren wij jouw klantgegevens niet zonder jouw toestemming.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over onze privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het ons dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@gecertificeerdecoachopleiding.nl.

Bedrijfsgegevens:
Het Instituut voor Durf en Daadkracht
Middelweg 3
4023 AR Rijswijk (GLD)
KvK 30217124