Wat hebben ankers met coaching te maken?

 In Coaching

Ook ik heb een verslaving. Zodra je in mijn keuken komt, kan ik het niet meer verbergen. Mijn hele koelkast hangt er vol mee. Plastic, hout, stenen, koperen.. in allerlei kleuren en maten. Magneetjes. Op al mijn reizen koop ik er een, als souvenir. Een zichtbare herinnering aan een land en mijn avonturen daar.
De een spaart magneetjes, de ander theelepeltjes of belletjes. Als mens willen we graag een tastbare aandenken meenemen, iets wat ons terug brengt naar die bijzondere plek of moment. En het werkt, elke magneet heeft een verhaal. Ik zie het voor me, hoor geluiden, ruik of proef er soms zelfs iets bij en ik krijg er vooral een heel goed gevoel bij.

Welke verschillende soorten ankers zijn er?
In de coaching gebruiken we deze techniek ook. Ankeren. Misschien wel vaker dan we denken. Er verschillende ankers:
* visuele ankers, bijvoorbeeld een rood stoplicht, foto in je fotoalbum
* auditief tonale ankers, bijvoorbeeld het geluid van de zee, een liedje op de radio of de boor van de tandarts
* kinesthetische ankers, bijvoorbeeld de warmte van de zon op je huid,
* olfactoire ankers, bijvoorbeeld de geur van appeltaart, de geur van een aftershave

* gustatoire ankers, bijvoorbeeld de smaak van een bepaald snoepje,

Hoe het ankeren ontstond tijdens het Pavlov experiment
De oorsprong van het ankeren komt uit de psychologie. In 1904 stuitte de Russische fysioloog Ivan Pavlov bij toeval op het verschijnsel dat honden beginnen te kwijlen (respons) wanneer ze denken dat ze eten krijgen (stimulus). Hij onderzocht dit verschijnsel door een bel te luiden en daarna de honden eten te geven. Oorspronkelijk kwijlden de honden alleen bij het voeren en niet bij het geluid van de bel. Nadat de combinatie van de bel (nieuw anker) gevolgd door het geven van eten, enkele keren was herhaald, kwijlden de honden al bij het horen van de bel.

Hoe kun je deze wetenschap toepassen in je dagelijkse coachpraktijk?
Het ankeren is een typische NLP techniek. Je installeert bewust een stimulus-respons reflex bij je coachee. Je nodigt je coachee uit om een (heel goed) gevoel, een krachtige positieve herinnering uit het (recente) verleden op te roepen, het gevoel te reproduceren en het te herbeleven. Stel je eens voor hoe krachtig zo herinnering kan zijn, zeker als je je coachee helemaal terug laat gaan naar dat hele fijne moment. Door je verbale en non-verbale communicatie afstemmen op dit gevoel en zelf voor te gaan in de stemming, kun je deze herinnering nog mooier en groter maken. Tot slot veranker je het gevoel opnieuw bij je coachee door het plaatsen van een anker. Op elk gewenste tijdstip kan je coachee dit gevoel weer oproepen.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om je coachee in de actie stand te zetten. Door het geven van een opdracht of oefening. Afhankelijk van het representatie voorkeurssysteem van je coachee kies je voor een visuele, auditief tonale of kinestetische anker.

Ook voor ons coaches, is het fijn om te kunnen terugvallen op een gevoel dat ons versterkt en bekrachtigt. Dus mocht je de komende tijd fijne dingen mee maken, zorg voor een anker zodat je het gevoel later als je het even niet ziet zitten weer kunt oproepen.

Recent Posts