De wondervraag

 In Coaching

The ‘Miracle question’ bestaat! Ook als je niet in wonderen gelooft.. De wondervraag kan uitkomst bieden als een probleem onoplosbaar lijkt. Zo’n dertig jaar geleden is de vraag bedacht en voor het eerst gebruikt. Insoo Kim Berg, is de bedenker en een van de grondleggers van de kortdurende oplossingsgerichte benadering van coaching.

Insoo Kim Berg wist niet goed hoe ze verder moest tijdens een coachgesprek. Er viel een lange ongemakkelijke stilte. Toen zei ze tot de coachee: “Ik weet niet of er nog hoop is.., tenzij.. er een wonder gebeurt’. Uit wanhoop ging Insoo op dat idee voort en zei: “Ik kan niet voor een wonder zorgen, vrees ik. Maar als dat wel zo was, wat zou dat dan voor jou veranderen?”. En tot haar verrassing leverde dit een flinke lijst op met dingen die anders zouden zijn.

Vanaf hieruit is de wondervraag verder ontwikkeld. De kracht van de vraag is dat hij de aandacht van de coachee heel snel verschuift van het probleem naar de gewenste toekomst. De kunst is de vraag op de juiste moment te stellen en passend in de situatie te formuleren.

Een voorbeeld:
“Mag ik je een vraag stellen die misschien een beetje vreemd is? Stel dat jij naar huis gaat, je dag verder afmaakt en ’s avonds naar bed gaat. En terwijl je slaapt, gebeurt er een wonder en de problemen waarvoor je hier nu zit, zijn verdwenen. Als je morgen wakker wordt, wat zouden dan de eerste dingen zijn waarvan je merkt dat het wonder heeft plaats gevonden?”

Recent Posts