Metafoor De kikker en de haan

 In Coaching

Een leerling vroeg eens aan zijn leraar: “Is het goed om veel te praten?” De leraar gaf als antwoord: “Hoor de kikkers en de haan. Kikkers kwaken dag en nacht. Niemand luistert naar hen. De haan kraait ’s morgens vroeg maar drie maal. Dan weet iedereen dat het weer ochtend is. Het is dus belangrijk om op het juiste moment iets te zeggen”.

De leerling knikte en zweeg.

Recent Posts