Wat is jouw manier van leren?

 In Coaching

Er zijn mensen die het fijn vinden om te leren door veel vragen te stellen. Anderen zijn echte doeners, zij willen het liefst meteen met iets aan de slag. Zo werkt het ook bij onze coachees. Elke coachee heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Iedereen heeft zijn eigen manier om problemen en situaties aan te pakken.

De ene leerstijl is niet beter dan de andere. Wel leent de ene stijl zich beter voor de ene dan voor de andere leersituatie. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom sommige mensen niet op hun best zijn in een klassikale situatie (bijv. groepstraining), maar wel tot hun recht komen tijdens wandel coaching of coaching on the job.

De organisatiedeskundige DavidKolb heeft onderzocht hoe mensen situaties benaderen en daaruit leren. Hij onderscheidt vier leerfasen en leerstijlen in het leerproces. Concreet ervaren (Doener), reflectief waarnemen (Bezinner), abstracte begripsvorming (Denker) en actief experimenteren (Beslisser).
De 4 leerfasen beschrijft hij als een leercyclus; de leerfasen herhalen zich voortdurend en (meestal) opvolgend. Het grootste resultaat kan volgens Kolb worden behaald, als al deze fasen in het leerproces worden aangestipt.

Als je weet wat de leerstijl van je coachee is dan kun je de coaching nog beter afstemmen op zijn behoeften. Bijvoorbeeld als je coachee een concreet ervaren (doener) is, geef hem dan opdrachten te doen,  waarin hij kan ervaren en vooral aan het werk kan gaan.

De leerstijlen die Kolb onderscheidt, zijn kwadranten in deze leercirkel. In de cirkel staan dus zowel de verschillende fasen in een leerproces, als de verschillende typen die iemand kan zijn.

 1. De Bezinnerkijkt hoe anderen een probleem aanpakken en denkt eerst na voordat hij iets doet. Hij ziet veel oplossingen, omdat hij een probleem vanuit veel standpunten kan bekijken. Daardoor neemt hij beslissingen soms traag.
 2. De Denkeris goed in logisch denken en redeneren. Hij probeert algemene regels te ontdekken en leert het liefst uit boeken. Het is belangrijker dat ideeën logisch zijn, dan dat ze praktisch uitvoerbaar zijn.
 3. De Beslisserplant een taak en voert die uit. Hij is niet zo geïnteresseerd in theorieën. Hij doet het goed in conventionele intelligentietesten. Houdt zich liever bezig met technische problemen dan met mensen.
 4. De Doenerhoudt van experimenteren en lost problemen op door iets uit te proberen. Hij past zich goed aan aan nieuwe situaties. Soms kan een doener drammerig overkomen in zijn dadendrang.

Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijlhebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden.

Een paar praktische tips, aan de hand van vier leerstijlen die corresponderen met de fasen in het model van Kolb:

 1. De Doener
 • Ga een directe ervaring opdoen.
 • Los een probleem op.
 • Spring in het diepe met een uitdagende taak.
 1. De Bezinner
 • Maak vooraf een plan.
 • Neem de tijd voor lastige beslissingen.
 • Neem de tijd om je ervaringen te overdenken.
 1. De Denker
 • Zoek goed gestructureerde leermiddelen.
 • Zoek verbanden met kennis die je al hebt.
 • Zoek intellectuele uitdagingen.
 • Bestudeer theoretische concepten, modellen en systemen.
 1. De Beslisser
 • Zoek naar verbanden tussen de leerstof en je werk.
 • Richt je op praktische zaken.
 • Zoek iemand die je iets kan demonstreren.

Nu weet je ook hoe het komt dat sommige coachees vaker vragen :”Waarom” of  “Hoe” of “Wat”. Het heeft alles te maken met hun leerstijl.

Valkuil
Besef altijd dat het gaat om een mens die meer is dan zijn stijl. Dus iemand heeft een stijl in plaats van dat hij zijn stijl is. Geen etiket plakken. Stop je coachee niet in een hokje. Het is slechts een hulpmiddel om hem beter te bedienen.

Recent Posts